Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

EGZAMIN - UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE 19.06.2018

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu informuje, że dnia 19.06.2018r.
o godz.17.00 w Ośrodku ZDZ w Piszu przy ul. Rybackiej 5 odbędzie się: Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną weryfikujący uprawnienia energetyczne
w zakr
esie eksploatacji (E) i dozoru (D) w trzech grupach:
 1. Uprawnienia elektryczne
2. Uprawnienia cieplne
3
. Uprawnienia gazowe

wiadectwo kwalifikacji

Grupa 1. Uprawnienia elektryczne (ELEKTRYCY) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2. Uprawnienia cieplne (PALACZE) Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa 3. Uprawnienia gazowe (GAZOWNICY) Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące
i zużywające paliwa gazowe.
Koszt egzaminu: 210,00 zł
Wnioski do pobrania na stronie Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna - wnioski
Wymagana jest rejestracja wniosków przed egzaminem.
Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:
wypełniony wniosek,
dowód wniesionej opłaty (koszt: 210,00 zł/wniosek),
dowód osobisty,
dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka.
Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r.
Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji
i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!
OKZ Pisz, ul. Rybacka 5
Tel.: 87 423 27 45
E-mail: pisz@zdz.bialystok.pl

SZKOLENIE Obsługa wózków jezdniowych !!!

OKZ w Piszu zaprasza na kurs obsługi wózków jezdniowych. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym. Uprawnienia są ważne bezterminowo.
Czas trwania kursu 35 godz., w tym praktyczna nauka jazdy wózkiem.
Rozpoczynamy 17.03.2018r. godz. 8:00

Zapraszamy!

wózki 2

Uwaga uczniowie, absolwenci !!!

Bardzo proszę o wypełnienie ankiety. Wasze odpowiedzi posłużą do zaplanowania i realizacji nowego projektu na wyjazdy zagraniczne dla uczniów / absolwentów !!!
Ankieta jest interaktywna i anonimowa. Jest też bardzo krótka, dosłownie na 3 minuty. Każda informacja od Was będzie pomocna !!!
Dziękujemy
https://goo.gl/forms/yuB9CfJhUh44ZmKz1

Bezpłatne spotkanie informacyjne

PRZEDSIĘBIORCO PODNIEŚ KOMPETENCJE SWOJE I SWOICH PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH!!!

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 26 STYCZNIA DO PISZA BY POZNAĆ SZCZEGÓŁY!!!

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" dysponuje środkami unijnymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur na dofinansowanie do 80% wartości każdej usługi rozwojowej tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i innych bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości usługi i miejsca jej realizacji.

Środki dostępne są do 31 marca 2019r. w ramach popytowego systemu dystrybucji, bezpośrednio od Operatora czyli Stowarzyszenia "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka", który dysponuje kwotą ponad 37mln zł.

Każdemu przedsiębiorcy oferujemy do 70 000,00 złotych.

ZAPRASZAMY 26 stycznia 2018 r. o godzinie 11.00 na bezpłatne spotkanie informacyjne do Ośrodka Kształcenia Zawodowego ZDZ w Piszu ul. Rybacka 5, sala konferencyjna nr 4 W trakcie spotkania przedstawimy Państwu szczegółowe informacje o projekcie, ścieżkę wsparcia, będzie też możliwość osobistych konsultacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, proszę o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu 727-022-531 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@screp.pl do dnia 24.01.2018 r. W załączeniu przesyłamy, krótką informację o projekcie i druk formularza zgłoszeniowego do projektu.

                                                       

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

0001

EGZAMIN - UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

21150154 1329406067158148 6374235008882207318 nOśrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu informuje, że dnia 30.01.2018r. o godz.17.00 w Ośrodku ZDZ w Piszu przy ul. Rybackiej 5 odbędzie się: Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną weryfikujący uprawnienia energetyczne

w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) w trzech grupach:

1. Uprawnienia elektryczne

2. Uprawnienia cieplne

3. Uprawnienia gazowe

Grupa 1. Uprawnienia elektryczne (ELEKTRYCY) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2. Uprawnienia cieplne (PALACZE) Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Grupa 3. Uprawnienia gazowe (GAZOWNICY) Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące
i zużywające paliwa gazowe.

Koszt egzaminu: 210,00 zł

Wnioski do pobrania na stronie Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna - wnioski
Wymagana jest rejestracja wniosków przed egzaminem.

Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

wypełniony wniosek,
dowód wniesionej opłaty (koszt: 210,00 zł/wniosek),
dowód osobisty,
dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka.

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r.

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji
i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

OKZ Pisz, ul. Rybacka 5

Tel.: 87 423 27 45
E-mail: pisz@zdz.bialystok.pl

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu rozpoczyna nabór osób do kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie Projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami E.13 oraz Rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych A.65.  Do uczestnictwa w kursie zapraszamy zarówno osoby bezrobotne jak i pracujące. Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym: piątek - sobota, lub sobota - niedziela (średnio dwa razy w miesiącu). Kurs przygotowuje do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Ilość miejsc ograniczona.

kontakt:
OKZ Pisz, ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz
tel. 87 423 27 45

POMAGAMY ZWALNIANYM kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja (woj. warmińsko-mazurskie)

dotacja na założenie działalności

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 18 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: ełcki, gołdapski, olecki, węgorzewski, giżycki, piski
 • są przewidziane do zwolnienia (tj. znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego) lub zagrożone zwolnieniem z pracy
  z przyczyn dotyczących zakładu pracy (są zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał zwolnień grupowych lub dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych)
 • zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

UWAGA

Ścieżka dotacyjna dostępna jest wyłącznie dla osób, które kwalifikują się do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • osoba z niepełnosprawnością
 • kobieta
 • pracownik o niskich kwalifikacjach
 • osoba w wieku 50+ lub 30-

W pierwszej kolejności ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracownicy znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami, osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z Punktów rekrutacyjnych:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax.87 428-22-16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423-27-45,
 • Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427-20-23,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel./fax. 87 620-26-10,
 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615-11-57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax. 87 520-26-35,

 

Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych

OKZ w Piszu zaprasza na kurs obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.Uprawnienia są ważne bezterminowo. Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych: 35 godz., w tym praktyczna nauka jazdy wózkiem.

wózki

 

ZAPRASZAMY !!!

12-200 Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax: 87 423 27 45

e-mail: pisz@zdz.bialystok.pl, www.pisz.zdz.bialystok.pl