Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

EGZAMIN - UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE 19.06.2018

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu informuje, że dnia 19.06.2018r.
o godz.17.00 w Ośrodku ZDZ w Piszu przy ul. Rybackiej 5 odbędzie się: Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną weryfikujący uprawnienia energetyczne
w zakr
esie eksploatacji (E) i dozoru (D) w trzech grupach:
 1. Uprawnienia elektryczne
2. Uprawnienia cieplne
3
. Uprawnienia gazowe

wiadectwo kwalifikacji

Grupa 1. Uprawnienia elektryczne (ELEKTRYCY) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2. Uprawnienia cieplne (PALACZE) Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa 3. Uprawnienia gazowe (GAZOWNICY) Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące
i zużywające paliwa gazowe.
Koszt egzaminu: 210,00 zł
Wnioski do pobrania na stronie Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna - wnioski
Wymagana jest rejestracja wniosków przed egzaminem.
Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:
wypełniony wniosek,
dowód wniesionej opłaty (koszt: 210,00 zł/wniosek),
dowód osobisty,
dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka.
Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r.
Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji
i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!
OKZ Pisz, ul. Rybacka 5
Tel.: 87 423 27 45
E-mail: pisz@zdz.bialystok.pl