Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

IV TARGI SZKÓŁ WYŻSZYCH

20150414 115521o

We wtorek 14 kwietnia młodzież Niepublicznego Gimnazjum w Piszu ZDZ w Białymstoku wzięła udział w IV Targach Szkół Wyższych, które odbyły się w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu. Ofertę kształcenia zaprezentowało osiemnaście placówek edukacyjnych.

Celem przedsięwzięcia było umożliwienie uczniom klas trzecich gimnazjów oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych dostępu do informacji w zakresie kierunków i specjalizacji proponowanych przez uczelnie wyższe oraz pokazania jakie oczekiwania mają uczelnie wyższe przy przyjęciu na studia.Wczesna preorientacja zawodowa daje szansę na prawidłowy rozwój edukacji i kariery mlodzieży w przyszłości.               

Ponadto nasza młodzież wysłuchała wykładu ”Politechnika Białostocka – Uczelnia Kosmicznych Możliwości”, który przybliżył obraz funkcjonowania placówki i ukazał możliwości jakie daje podjęcie studiów na tej uczelni.