Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

"Zanim będzie za późno"

20150320 151754

W ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego realizowany jest program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Zanim będzie za późno”. Adresatami są rodzice uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem programu jest zwiększenie świadomości rodziców i pogłębienie ich wiedzy na temat ryzyka zażywania narkotyków przez młodzież i uzależnienia się od substancji psychoaktywnych. W realizację programu zaangażowana jest również Komenda Powiatowa Policji w Piszu.

 W dniu 20 marca 2015r. w Niepublicznym Gimnazjum w Piszu ZDZ w Białymstoku miało miejsce spotkanie edukacyjne dla rodziców, które prowadziła asp. szt. Anna Szypczyńska - koordynator realizacji programu na terenie powiatu piskiego z ramienia Policji, przy wsparciu psychologa i specjalisty ds. uzależnień. Rodzice zapoznali się z materiałami poglądowymi, otrzymali ulotki tematyczne oraz mieli możliwość zdobycia wiedzy, która pozwoli im rozpoznawać symptomy zażywania narkotyków, wskaże sposób postępowania z dzieckiem w przypadku wystąpienia problemu oraz podniesie świadomość prawną związaną z narkomanią.