Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Wycieczka do muzeum

muzeum 1We wtorek (10.05.2016r.) uczniowie klas pierwszych Niepublicznego Gimnazjum w Piszu, wraz z wychowawcami odwiedzili Muzeum Ziemi Piskiej, gdzie Pan Dietmar Serafin przedstawił im dwie bardzo interesujące wystawy.

Pierwsza z nich dotyczyła okresu II wojny światowej. Gimnazjaliści z zaciekawieniem słuchali o zbrodniach dokonywanych na narodzie polskim, obozach koncentracyjnych, transporcie i zatrudnianiu jeńców oraz ogólnych warunkach bytowych w obozach. Szczególnie duże emocje wzbudziła opowieść o dzieciach i młodzieży w obozach hitlerowskich...

Pan Dietmar wspomniał również uczniom o przebiegu wojny oraz o jej zakończeniu.
Drugą część spotkania stanowiło zwiedzanie wystawy o dziajach miasta Pisz. Gimnazjaliści poznali historię założenia miasta oraz losy ludów osiadłych na tych terenach. Dowiedzieli się również o wyprawach krzyżowych na ziemie polskie, ich przyczynach i przebiegu. Z ogromnym zaciekawiem słuchali o Bartnikach i produkcji miodu oraz wosku, służące do oświetlania zamków. Dzięki Panu Dietmarowi zwykła wycieczka do muzeum okazała się podróżą w przeszłość... do dawnych dziejów Polski.