Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

STAŻE ZA GRANICĄ

horyzonty zdjęcieOśrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu prowadzi rekrutację do projektu: „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”
Zdobądź międzynarodowe doświadczenie w branżach: gastronomiczno-hotelarskiej, turystycznej, fryzjersko-kosmetycznej, opieki nad osobami zależnymi.                                                               Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

 Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:
- w chwili przystąpienia do projektu są w wieku 18-35 lat
- zamieszkują na terenie woj. podlaskiego i warmińsko mazurskiego(podregion ełcki)
- są nieprzerwalnie bezrobotne od min. 6 miesięcy
- kształciły się lub miały kontakt z branżą: gastronomiczną i hotelarską, fryzjerską i kosmetyczną lub opieki nad osobami zależnymi w dowolnej formie

Oferujemy:

  • 2-miesięczne staże zawodowe w Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji
  • Kursy językowe i przygotowawcze do wyjazdu
  • Indywidualne szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach
  • Wsparcie i opiekę w trakcie całego projektu i wyjazdu
  • Dla najlepszych gwarancja zatrudnienia po powrocie do Polski!

Zapewniamy:

  • Bezpłatny udział w projekcie
  • Organizację i pokrycie kosztów stażu zagranicznego, w tym: miejsca stażu, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe
  • Atrakcyjne warsztaty i indywidualne szkolenia zawodowe
  • Stypendia szkoleniowe

Szczegółowe Informacje w Ośrodku ZDZ w Piszu, ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz, Tel. 87 423 27 45