Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

KURS PALACZA KOTŁÓW CO

PALACZ ŁOPATAZACZYNAMY JUŻ 18 CZERWCA 2016r.

 Kurs palacza CO składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia na palacza CO w zakresie obsługi kotłów wodnych i/lub parowych w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać. Ponawiamy równiez uprawnienia palaczy CO.

 Podczas zajęć na kursie palaczy CO omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

- przepisy ogólne i wybrane zagadnienia,
- przepisy o dozorze technicznym,
- organizacja pracy przy urządzeniach cieplnych,
- obowiązki palacza pieców CO


- wybrane wiadomości z techniki cieplnej,
- armatura i materiały,
- schemat kotłowni CO,
- woda w gospodarce cieplnej,
- kotły parowe i wodne - ogólne wiadomości,
- eksploatacja kotłów,
- sieci i instalacje cieplne,
- przemysłowe urządzenia pary i gorącej wody,
- paliwa stałe, paliwa ciekłe, aparatura kontrolno pomiarowa,
- BHP przy urządzeniach cieplnych i na stanowisku palacza CO, ochrona p.poż, ratownictwo medyczne.

CZAS TRWANIA KURSU: 20 godz.

KOSZT KURSU: uzależniony od liczbeności grupy (kurs zakończony jest egzaminem-uczestnik uzyskuje uprawnienia palacza tzw."wkładki E" - koszt egzaminu wliczamy w cenę kursu

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH !!! 

Informacje i zapisy:

 tel. 87 423 27 45

e-mail: pisz@zdz.bialystok.pl

adres: ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz