Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szkolenie myśliwych

mysliwy3

SZKOLENIE MYŚLIWYCH - ZAPRASZAMY!!!

Celem szkolenia jest nabycie wiadomości z zakresu patologii u zwierząt łownych, oraz produkcji i obróbki zwierząt łownych i ich mięsa po upolowaniu - w celu przeprowadzenia przez myśliwych wstępnego badania zwierzęcia na miejscu.

 

 

Szkolenie kierowane jest do osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego.

Czas trwania szkolenia - 16 godzin

Termin szkolenia - 10.08.2016r. - 11.08.2016r.

Koszt szkolenia - uzależniony od liczebności grupy

Podstawa prawna szkolenia : Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych (Dz. U. Nr 235, poz. 1548 wraz z późniejszymi zmianami).

 

Informacje i zapisy:

 tel. 87 423 27 45

e-mail: pisz@zdz.bialystok.pl

adres: ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz