Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Egzamin kwalifikacyjny

wiadectwo kwalifikacji

 

 

 

Egzaminy kwalifikacyjne

 w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) w trzech grupach:

 1. Uprawnienia elektryczne

 2. Uprawnienia cieplne

 3. Uprawnienia gazowe

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu informuje, że dnia 04.10.2016r. w Ośrodku ZDZ w Piszu przy ul. Rybackiej 5 odbędzie się: Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) w trzech grupach:

Grupa 1. Uprawnienia elektryczne (ELEKTRYCY) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające

               i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2. Uprawnienia cieplne (PALACZE) Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia

              energetyczne.

Grupa 3. Uprawnienia gazowe (GAZOWNICY) Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące

              i zużywające paliwa gazowe.

Koszt egzaminu: 185,00 zł

Wnioski do pobrania na stronie  Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna - wnioski
Wymagana jest rejestracja wniosków przed egzaminem.

Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

  • wypełniony wniosek,
  • dowód wniesionej opłaty (koszt: 185,00 zł/wniosek),
  • dowód osobisty,
  • dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka.

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r. 

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!                               

Tel.: 87 423 27 45
E-mail:pisz@zdz.bialystok.pl