Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

kfsPRACODAWCO NIE PRZEGAP OKAZJI!!!

CZYM JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) I JAKI JEST JEGO CEL?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy /KFS/ to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników, w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. Nie ma znaczenia,na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Pracodawca również może skorzystać z kształcenia ustawicznego na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w wysokości:
- do 100% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku pracodawcy, który zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR.
- Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku pracodawcy, który zatrudnia 10 i więcej osób (20% kosztów pracodawca pokrywa z własnych środków.

JAK MOŻNA STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

*Jeśli zdecydujesz się, abyśmy to my zrealizowali Twoje szkolenia refundowane ze środków KFS, zapraszamy do naszej siedziby na ul. Rybackiej 5, pomożemy wypełnić wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia w ramach KFS.