Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

REKRUTACJA 2017/2018

piszA5ulotka 1 

MUNDUROWE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PISZU

ZDZ W BIAŁYMSTOKU

prowadzi rekrutację na rok szkolny 2017/2018

Oferujemy program zajęć ogólnokształcących oraz:

 • zapoznanie z zasadami i regulaminami służby wojskowej
 • naukę zasad przetrwania w środowisku naturalnym - SURVIVAL
 • naukę sztuk walki i samoobrony
 • szkolenia strzeleckie
 • przygotowanie do musztry, w tym musztry paradnej
 • przygotowanie do zdawania egzaminów do  służb mundurowych
 • zajęcia pozalekcyjne:
  • samoobrona, sztuki walki
  • wyjścia survivalowe

Jeżeli w życiu nie boisz się wyzwań, jesteś gotów na pokonanie własnych słabości - postaw na klasę mundurową!

Gwarantujemy rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego

oraz stypendium naukowe dla najzdolniejszych uczniów !!!

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

ZAPRASZAMY !!!

12-200 Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax: 87 423 27 45

e-mail: pisz@zdz.bialystok.pl, www.pisz.zdz.bialystok.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 17.00.

SZKOŁA DZIENNA !!! BEZPŁATNA !!!

Ilość miejsc ograniczona !!!

Podstawowym kryterium przyjęcia będzie średnia ocen i ocena z zachowania.