Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

Zolnierze Wykleci logo

III POWIATOWY  KONKURS WIEDZY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

"ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - NIEZŁOMNI BOHATEROWIE"

"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu... "

Organizatorzy konkursu:

Niepubliczne Gimnazjum w Piszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,

Etapy konkursu:

  • etap szkolny (proponowana forma - test)
  • ·etap powiatowy  (test) 

Do etapu powiatowego zostaną zakwalifikowani laureaci trzech pierwszych miejsc etapu szkolnego. Zgłoszenia należy przesłać do Niepublicznego Gimnazjum w Piszu ZDZ w Białymstoku na adres: 12-200 Pisz, ul. Rybacka 5 do dnia 14 marca 2017r.

    W  dniu 30 marca 2017r.  o godzinie 9.00 dla szkół gimnazjalnych oraz o godzinie 10.30 dla szkół ponadgimnazjalnych wNiepublicznym Gimnazjum w Piszu ZDZ
w Białymstoku, 12-200 Pisz, ul. Rybacka 5, odbędzie się pisemny finał  III Powiatowego Konkursu Wiedzy o Żołnierzach  Wyklętych.

    Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami tel.: 87 423 27 45,    kom. 667 460 685.

Nagrody:

  1. Dyplomy i nagrody rzeczowe.
  2. Dodatkowo dla uczniów gimnazjum za miejsce I, II i III wycieczka do Sejmu oraz Muzeum Powstania Warszawskiego: I - finalista + 15 uczniów ze szkoły, II - finalista + 10 uczniów ze szkoły, III - finalista + 7 uczniów ze szkoły.
  3. Jury ma prawo do przyznania nagród ex aequo, wyróżnień i nagród specjalnych.

Zasady uczestnictwa:

  1. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
  2. Konkurs ma charakter jawny.
  3. Opiekunowie prawni młodzieży biorącej udział w konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych w celu jego przeprowadzenia i promocji.

  

   Patronat Prezydenta RP Andrzeja Dudy – Żołnierzom Wyklętym.

    Fundatorem wycieczki oraz honorowym patronem konkursu jest Pan Poseł Jerzy Małecki.

 

Koordynator konkursu: Mariola Mierkowska

wykleci