Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych

OKZ w Piszu zaprasza na kurs obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.Uprawnienia są ważne bezterminowo. Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych: 35 godz., w tym praktyczna nauka jazdy wózkiem.

wózki

 

ZAPRASZAMY !!!

12-200 Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax: 87 423 27 45

e-mail: pisz@zdz.bialystok.pl, www.pisz.zdz.bialystok.pl