Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy

Serdecznie zapraszamy na Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.Cel kursu - nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. Kurs kończy się egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez właściwego Kuratora Oświaty.

kurs pedagogiczny

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie 87 423 27 45