Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Obsługa wózków jezdniowych

wózki 2

 

  Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu zaprasza na kurs obsługi wózków jezdniowych, którego celem jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności  praktycznych jazdy wózkiem poprzez indywidualne spotkanie z trenerem na placu manewrowym.

 Szkolenie przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego komisją Urzędu Dozoru Technicznego
w Białymstoku

                    Datę egzaminu wyznacza komisja UDT.

 

 

Program szkolenia:

  • Typy stosowanych wózków jezdniowych - 5h,
  • Budowa wózków - 5h,
  • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy,
    w czasie pracy i po pracy wózkami - 8h,
  • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa - 5h,
  • Przepisy dozoru technicznego - 2h,
  • Praktyczna nauka jazdy - 10h,

Termin rozpoczęcia szkolenia: 06.03.2021r.

Kontakt:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Piszu,

ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz

tel. 87 423 27 45, a.muras@zdz.bialystok.pl,