Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

O ośrodku

Działalność Non-Profit

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku jest stowarzyszeniem, którego misją jest nieustanne dążenie do unowocześniania metod nauczania, modernizacji baz szkoleniowych, ale przede wszystkim dostosowanie oferty szkoleniowej do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Jako pozarządowa organizacja oświatowa, wspieramy osoby w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Pozyskujemy środki i organizujemy bezpłatne szkolenia dla osób pracujących, bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodzieży.

Wspieramy i czynnie uczestniczymy w akcjach związanych z promowaniem aktywności zawodowej. Jesteśmy liderem Lokalnej Koalicji na rzecz Kobiet 50+ działającej na obszarze powiatu białostockiego oraz Miasta Białystok oraz Lokalnej Koalicji na rzecz 50+ w MŚP działającej w powiecie hajnowskim.

Jesteśmy koordynatorem programu „Zdrowa i aktywna po 50-tce”, którego misją jest zwiększenie aktywności zawodowej Kobiet 50+ oraz upowszechnienie zdrowego stylu życia, postawy otwartości, jako warunków przedłużenia aktywności zawodowej Kobiet 50+.