Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

O ośrodku

Oferta edukacyjna dla młodzieży

ZDZ w Białymstoku prowadzi szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, dla młodzieży:

 • Zasadnicze Szkoły Zawodowe
 • Licea Ogólnokształcące
 • Technika

W naszych szkołach kształci się ponad 2 tys. uczniów i słuchaczy. Prowadzimy szkoły dzienne i zaoczne.

Kształcimy w zawodach:

 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • blacharz
 • dekarz
 • drukarz
 • florysta
 • fryzjer
 • kelner
 • kucharz
 • sprzedawca
 • technik administracji
 • technik agrobiznesu
 • technik architektury krajobrazu
 • technik bhp
 • technik budownictwa
 • technik ekonomista
 • technik elektryk
 • technik handlowiec
 • technik hotelarstwa
 • technik informatyk
 • technik leśnik
 • technik logistyk
 • technik masażysta
 • technik mechanik
 • technik obsługi turystycznej
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • technik organizacji usług gastronomicznych
 • technik prac biurowych
 • technik rachunkowości
 • technik rolnik
 • technik technologii żywności
 • technik usług fryzjerskich
 • technik usług kosmetycznych

Zapewniamy:

 • doskonałe warunki lokalowe i wyposażenie: pracownie komputerowe, kosmetyczne, fryzjerskie, symulacyjne, poligon budowlany, warsztaty szkoleniowe
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną (nauczyciele mianowani, dyplomowani, z uprawnieniami egzaminatora)
 • dla najlepszych uczniów - stypendium Prezesa Zarządu ZDZ

Pełna oferta i informacje dotyczące szkół wraz z danymi dotyczącymi rekrutacji dostępne są na podstronie Szkoły lub bezpośrednio w Ośrodkach ZDZ.