Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Rekrutacja

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PISZU

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

prowadzi rekrutację na rok szkolny 2023/2024

do Oddziału Przygotowania Wojskowego

 

 

 

 

Oferujemy program zajęć ogólnokształcących oraz:

  • przygotowanie do egzaminów do służb mundurowych
  • zapoznanie z zasadami i regulaminami służy wojskowej
  • specjalistyczne szkolenia wojskowe
  • szkolenia strzeleckie
  • naukę samoobrony
  • przygotowanie do musztry

 

Jeżeli w życiu nie boisz się wyzwań, jesteś gotów na pokonanie własnych słabości - postaw na klasę mundurową!

Gwarantujemy rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego

oraz stypendium naukowe dla najzdolniejszych uczniów !!!

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

ZAPRASZAMY !!!

12-200 Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax: 87 423 27 45

e-mail: pisz@zdz.bialystok.pl, www.pisz.zdz.bialystok.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 17.00.

SZKOŁA DZIENNA !!! BEZPŁATNA !!!

Ilość miejsc ograniczona !!!

Podstawowym kryterium przyjęcia będzie test sprawności fizycznej, średnia ocen i ocena z zachowania.

 

Pobierz i prześlij do nas podanie:

podanie_do_szkoły.docx

 ulotka pisz zdz mundurowka 1

 

ulotka pisz zdz mundurowka 2

Znajdź Szkołę lub ośrodek