Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Oferta szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przedstawiamy ofertę szkoleń ONLINE

Informujemy, że z udziału w naszych szkoleniach można również skorzystać CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE w ramach projektów unijnych realizowanych przez nasz Ośrodek.

Informacja o projekcie realizowanym dla osób niepracujących lub pracujących za najniższą krajową po 30 r.ż.: TUTAJ

Informacja o projekcie realizowanym dla osób bezrobotnych lub pracujących do 30 r.ż.: TUTAJ