Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

szkolenie ONLINE Finanse i rachunkowość

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

kadry i płace

Na naszym kursie nauczysz się:

  • obliczania i rozliczania wszystkich należnych podatków od osób prawnych i fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zasiłków chorobowych i innych,
  • prowadzenia rachuby płac,
  • rozliczania i ewidencjonowania kosztów działalności,
  • prowadzenia rozrachunków z innymi podmiotami,
  • prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej majątku trwałego oraz obrotu magazynowego,
  • prowadzenia koniecznej ewidencji pozabilansowej,
  • otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • wykonywania zadań zawodowych księgowego z wykorzystaniem możliwości, jakie daje oprogramowanie komputera,

Czas trwania i termin kursu:

Czas trwania kursu: 70 godzin

Termin: 08.06.2020 - 30.06.2020

Zajęcia będą odbywały sie 2-3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele.

Sposób realizacji szkolenia:

Kurs będzie realizowany zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów typu Skype. Słuchacze będą również otrzymywać materiały w wersji elektronicznej i zadania do wykonanania. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką i mikrofonem.

Prowadzący szkolenie:

Osoba z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Zapisy i informacje:

 e-mail: a.muras@zdz.bialystok.pl, tel. 87 423 27 45