Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Warszaty z komunikacji w grupie

20150330 09152330 marca 2015r. uczniowie klasy III gimnazjum, z inicjatywy wychowawczyni Pani Anny Sęk, uczestniczyli w warsztatach z komunikacji w grupie, prowadzonych przez pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu: pedagoga Panią Monikę Samul i psychologa Panią Emilię Wszołek.

Dobre samopoczucie w środowisku szkolnym oraz sukcesy w zdobywaniu wiedzy, w znacznym stopniu uzależnione są od umiejętności efektywnego porozumiewania się. Mimo  posiadania  sprawnego  słuchu i  w  pełni  funkcjonalnego narządu mowy, często dochodzi do konfliktów w grupach rówieśniczych, niewłaściwych relacji, błędnych ocen...

Uczestnicy warsztatów pracowali nad poprawą skuteczności swojej komunikacji i współpracy w grupie. Rozszerzyli swoją umiejętność budowania otwartych i konstruktywnych relacji, swobodnego wyrażania swoich opinii i słuchania opinii innych. Atmosfera podczas zajęć była wesoła. Ćwiczenia uczyły ale jednocześnie poprawiały humor, powodowały wiele zabawnych sytuacji, sprzyjały integracji. Dzięki  uczestnictwu  w  tym szkoleniu młodzież przekonała się, że efektywne komunikowanie poprawia relacje i nie jest trudne w codziennym funkcjonowaniu klasy.