Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

SPECJALISTA DS.KADR I PŁAC

kadry ipłaceOferta szkolenia skierowana jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe  z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń.

Celem kształcenia jest przygotowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

  • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
  • naukę własną słuchacza, 
  • studiowanie literatury przedmiotu,
  • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Czas trwania kursu: 40 godz. dydaktycznych

Termin rozopoczęcia szkolenia: 01.03.2016r.

Informacje o cenie kursu oraz jego szczegółowej tematyce uzyskacie Państwo kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

Tel.: 87 423 27 45
E-mail: pisz@zdz.bialystok.pl