Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 PIERWSZA POMOC

pierwsza pomoc

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy może okazać się przydatna nagle, w każdym miejscu i w każdej sytuacji…
Z tego powodu organizujemy kursy pierwszej pomocy, po których uczestnicy potrafią w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę i nieść pomoc poszkodowanym.
CELEM SZKOLENIA jest przygotowanie pracowników (organizatorów i uczestników systemu pierwszej pomocy) do organizowania, utrzymywania i uczestniczenia w sprawnym systemie pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

 ILOŚĆ GODZIN: 8 (godz. dydaktycznych)         
TERMIN SZKOLENIA: 18 CZERWCA 2016

 Posiadamy ostatnie wolne miejsca!!!

Szczegółowe informacje i zapisy:

ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz
87 423 27 45