Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

EGZAMIN - UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

21150154 1329406067158148 6374235008882207318 nOśrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu informuje, że dnia 30.01.2018r. o godz.17.00 w Ośrodku ZDZ w Piszu przy ul. Rybackiej 5 odbędzie się: Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną weryfikujący uprawnienia energetyczne

w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) w trzech grupach:

1. Uprawnienia elektryczne

2. Uprawnienia cieplne

3. Uprawnienia gazowe

Grupa 1. Uprawnienia elektryczne (ELEKTRYCY) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2. Uprawnienia cieplne (PALACZE) Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Grupa 3. Uprawnienia gazowe (GAZOWNICY) Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące
i zużywające paliwa gazowe.

Koszt egzaminu: 210,00 zł

Wnioski do pobrania na stronie Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna - wnioski
Wymagana jest rejestracja wniosków przed egzaminem.

Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

wypełniony wniosek,
dowód wniesionej opłaty (koszt: 210,00 zł/wniosek),
dowód osobisty,
dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka.

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r.

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji
i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

OKZ Pisz, ul. Rybacka 5

Tel.: 87 423 27 45
E-mail: pisz@zdz.bialystok.pl